اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

ارتباط با بخش فنی

 پشتیبانی سرویس های خدماتی

ارتباط با بخش پشتیبانی خدمات و سرویس های مرتبط

 سرویس های نمایندگی

سوالات و مشکلات مربوط به نمایندگان نیترو دیتا

 واحد مالی

ارتباط با بخش مالی