اکانت و پنل نمایندگی ippanel

اکانت پنل پیامک
 • برخی از امکانات
 • ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
 • ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel
 • ارسال پیامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین
 • ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
 • امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها
 • استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده)
 • زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها
 • ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران
 • ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان
 • اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن
 • ارسال با دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
 • پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک)
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم
 • ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم
 • ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان
 • مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها)
 • نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک
 • تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار
 • خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database)
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • دایورت پیامک
 • شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب)
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • شماره عمومی 100009
 • شماره عمومی 2000145
 • شماره عمومی 3000505
 • شماره عمومی 5000145
 • شماره عمومی 5000245
 • شماره عمومی 210002000
 • شماره اختصاصی
نمایندگی ippanel
 • برخی از امکانات
 • ساخت بینهایت کاربر
 • ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی
 • ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel
 • ارسال پیامک از دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین
 • ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی
 • امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها
 • استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده)
 • زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص
 • امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها
 • ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران
 • ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان
 • اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن
 • ارسال با دکل های BTS ایرانسل
 • ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت
 • پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک)
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم
 • ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم
 • ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان
 • مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها)
 • نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک
 • تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار
 • خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database)
 • خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)
 • دایورت پیامک
 • شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب)
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • شماره عمومی 100009
 • شماره عمومی 2000145
 • شماره عمومی 3000505
 • شماره عمومی 5000145
 • شماره عمومی 5000245
 • شماره عمومی 210002000
 • شماره اختصاصی