هاست آلمان - سی پنل

با 48 ساعت ضمانت برگشت پول شما در صورت وجود مشکل

هاست 512 مگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 500 مگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت

هاست 1 گیگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 1 گیگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت

هاست 2 گیگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 2 گیگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت

هاست 3 گیگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 3 گیگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت

هاست 4 گیگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 4 گیگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت

هاست 5 گیگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 5 گیگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت

هاست 10 گیگابایت


●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● وب سرور لایت اسپید
● هارد nvme
● گواهی ssl رایگان
● مناسب برای وب و بات API
● تعداد دیتابس نامحدود
● اددان دامین نامحدود
● پارک دامین نامحدود
● فضا 10 گیگابایت
● 1 مگابایت I/O
● 1 گیگابایت رم

● پهنای باند نامحدود
تحویل فوری پس از پرداخت